ZGODOVINA PLANINSTVA
Prispeval: Administrator   
sreda, 11. februar 2009

                                                

Splošna zgodovina

 

Vzroki za naselitev v višjih legah so nastali zaradi vse večjih potreb po iskanju hrane, planšarstvo, varnost. Na gore so v začetku gledali kot na bivališÄe bogov,sovražnih duhov in bivališÄe demonov, zato jih je bilo strah hoditi po gorah, kajti bili so mnenja, da si bodo s tem nakopali jezo bogov. Prva bivališÄa v starejši zgodovini so bila na Slovenskih tleh  in sicer znana kot POTOÄŒKA ZIJALKA, nahaja se na območju OLŠEVE na nadmorski višini okoli 1650 m. Odnos do gora se je začel spreminjati, kajti potrebe po kovinah in soli so bile čedalje večje.

 

Osvajalski pohodi

 

Hanibal ( 218 pr. n. št.) je šel z sloni čez Alpe. Kitajci ( 95 pr. n. št.) gredo čez Pami, Inki( 12-15 stol.),na Popocatepetl visok okoli 6000 mSrednji vek. Razvilo se je gospodarstvo, trgovina, promet,zato nastajajo PRELAZI, kjer so bila samostanska gostišÄa.Začetek planinstvaKot začetek se šteje leto 1336, ko se je FRANCESCO PETRARCA povzpel na MONT VENTOUX ( 1912m).

 

Zlata doba planinstva

 

Začne se osvajanje vrhov gora ob pomoči gorskih vodnikov. Dne 8.8.1786 sta se na MONT BLANC povzpela JACQUES BALMAT in zdravnik MICHAEL PACCARD.  

 

Zlata doba alpinizma

 

Leto kasneje se prav tako na MONT BLANC povzpnejo H.B.SAUSSURE z 19 spremljevalci. Po vsem tem se začne KLASIÄŒNA DOBA PLANINSTVA in ALPINIZMA, kajti vzponi na vrhove se začno brez pomoči gorskih vodnikov. Pomembni alpinisti klasične dobe;Emilio Comici, Ricardo Cassin, Franc Schmit,….   Temu sledi MODERNI ALPINIZEM-EKSTREMIZEM. Kot zadnji trije problemi Alp: Materhorn-severna stena, Eiger in Grandes Jorasses- Walkerjev steber.

 

Pomembne letnice

 

- 1893, ustanovljeno Slovensko Planinsko društvo

- 1857, Angleži ustanove prvo planinsko organizacijo ( Alpine club)

- 1932, ustanovljena mednarodna zveza planinskih organizacij-UIAA

 

Razmah alpinistike

 

Maurice Herzog, Jean Franco, Lionel Terray, Lucien Devies,….

 

Vzponi

 

1829-Ararat

1874-Elbrus

1907-Trisul 1913-Mont McKinley

1950-premagan prvi osemtisočak( Anapurna-8091m)

1953-Mont Everest, nanj sta prva splezala  Edmund Hillary in šerpa Tenzing Norgay.  

 

Prvi vzponi na Triglav 

 

- 1778-prvi so se na Triglav povzpeli tako imenovani »srčni možje«, Luka Korošec, Matija Kos, Štefan Rožič in Lovrenc Willomitler.

- 1965- vzpon 100 žensk. 

 

Začetek planinstva na Slovenskem

 

Vedeti moramo, da je bil začetek planinstva pri nas pod Nemško-Avstrijsko oblastjo in je imelo v začetku 5 sekcij; - kranjsko, mariborsko, celjsko, beljaško in tržaško. Markacije so pri nas risali tuji planinci, nemške koče niso dajale gostoljubja Slovenskim planincem, sicer vanje tudi niso imeli vstopa. Pobudo za ustanovitev Slovenske planinske organizacije nastane 12.5.1872, ki pa jo takratna oblast prepreči.

 

Zgodovina nastanka slovenske planinske literature 1875 začne izhajati planinski vestnik. Pomembni planinci takratnega časa, ki pa so nam vsem dobro znani, saj se po njih imenovane koče, smeri v gorah…, Jakob Aljaž, Fran Kolber, Pavel Kunaver, Fran Tominšek…. GRS-gorska reševalna služba, ustanovljena 16.6.1912 v Kranjski gori. 

 

Prva svetovna vojna prekine vse aktivnosti.Meja med Slovenijo in Italijo je potekala po vrhu Triglava, takrat izgubimo veliko narodnostnega ozemlja. Prve vodniške knjižice je izdalo okrajno glavarstvo Radovljica leta 1877 ( Red za gorske vodnike na Kranjskem). Prvi vodniški tečaji so bili v Gradcu 1895, trajal je 8 dni. Pojem takratnega gorskega oz. planinskega vodnika in nosača - VODENJE, po želji vodenega iskanja še neznanih poti, REŠEVANJE in prva pomoč ponesrečencem, MARKIRANJE poti, zavarovanje poti NOŠNJA turistove prtljage do 8kg.