sreda, 11. februar 2009
Organi PD POLOM Kostanjevica na Krki

Upravni odbor:
 
 

Predsednik

Franc Štokar

          image001.gif
 

Podpredsednik

Frančišek Bakšič

           image006.gif
 

Tajnik

Matjaž Bohinc

          image004.gif
 

Blagajničarka

Martina Kastelic

          image008.gif
 

ÄŒlanica

Staša Jordan

          image002.gif
 

ÄŒlan

Stane Tomazin

          image003.gif
 

ÄŒlan

Ivan Pirc

          image010.gif

 
Nadzorni odbor:
 
 

Vlasta Bizjak

 
 
 

Mira Repar

 
 

Jože Brudar

 
 
 
 
Gospodar društvene opreme:  
 
 

Martin Kastelic

 
 
ÄŒastno razsodišÄe:
 
 

Alojz Strgar

 
 

Roman Jordan

 
 

Antonija Bakšič

 
 

PraporšÄak:

Robert Volčjak  

 
 

 

Spremljevalec praporšÄaka :

 

Anton Palčič